Kotipalveluiden tukipalvelut

Kotipalveluiden tukipalveluihin kuuluu mm. seuraavat palvelut:

Siivous, vaatehuolto, ruoanlaitto, saattajapalvelu, kauppa- ja muu asiointipalvelu, kylvetysapu ja henkilökohtainen avustaminen. 

Tukipalvelut on mahdollista saada arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut esim. iän tai sairauden takia. Tämä edellyttää myös palvelusuunnitelmaa, mikä on laadittu yhdessä palveluntuottajan ja asiakkaan kanssa tai kunnan ja asiakkaan välillä.


Maksuton 30 minuutin kartoituskäynti

Sovittaessa palveluista asiakkaan kanssa, ensimmäinen noin 30 minuutin kartoituskäynti on asiakkaalle maksuton. Tässä ajassa ehditään tekemään mahdollinen palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa.


Kotitalousvähennys

Voit hakea kotipalveluiden tukipalveluista 40% kotitalousvähennyksen omassa verotuksessasi. Kotitalousvähennys on vuonna 2020 enintään 2250€ ja omavastuu on 100€.

Kotitalousvähennys on mahdollista hakea sekä arvonlisäverottomasta, että arvonlisäverollisesta tukipalvelusta.

Kotitalousvähennyksen esteenä on mm., jos asiakkaalle on myönnetty palveluseteli ostamaansa palveluun tai jokin muu maksusitoumus.

Viimeisimmän tiedon kotitalousvähennyksestä saat verottajalta.

Yritys on rekisteröity Jämsän kaupungin yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Toiminnasta on tehty ilmoitus kunnalle.

Yritys on Jämsän kaupungin palveluseteli-palveluidentuottaja.